Turystyczna Jazda

Nasi południowi sąsiedzi słyną także z rewelacyjnych uzdrowisk. Jednym z nich jest malowniczo położone u stóp wapiennych skał, w odległości kilku kilometrów na północ od Rajca, miejscowość Rajeckie Cieplice. Tutejsze łaźnie wzmiankowano już w XVI wieku.