Turystyczna Jazda

Wrzosowa Kraina to jeden z najpiękniejszych i najczystszych ekologicznie zakątków Dolnego Śląska.

Obszar Wrzosowej Krainy tworzy 6 gmin: Gromadka, Lubin, Chojnów, Przemków, Chocianów i Bolesławiec. Naszą wizytę we Wrzosowej Krainie rozpoczynamy od Chocianowa, do którego najlepiej dojechać autostradą A4, kierując się na Wrocław i dalej na Legnicę. 20 km za Legnicą zjeżdżamy z autostrady w prawo na drogę 328. Jadąc przez Chojnów po około 30 min. docieramy do celu.

Przemkowski Park Krajobrazowy

Chocianów to niewielkie miasto, liczące niespełna 9 tysięcy mieszkańców. Uwagę turystów przyciąga kościół świętego Józefa Oblubieńca, usytuowany w samym sercu miasta, którego historia sięga XVI wieku. Warto również zwrócić uwagę na odrestaurowane kamienice wokół rynku oraz odnowione budynki przy ulicy Ratuszowej. Przez gminę Chocianów przebiegają liczne szlaki turystyczne, m.in.  pielgrzymkowy Szlak św. Jakuba, Szlak po Przemkowskim Parku Krajobrazowym oraz liczne trasy rowerowe.

Z Chocianowa udajemy się na północny-zachód do równie niewielkiego i malowniczego miasteczka – do Przemkowa, położonego na północnym krańcu Borów Dolnośląskich.  W Przemkowie przeplatają się różne kultury, m.in. polska i łemkowska, a o wielokulturowości tego miasta świadczą trzy świątynie, znajdujące się bliskim sąsiedztwie: rzymskokatolicka, greckokatolicka i prawosławna. Skąd wzięli się wyznawcy Kościoła Wschodniego w Przemkowie? Głównie za sprawą Łemków - grupy etnicznej zamieszkującej niegdyś północne stoki Karpat, którzy pojawili się w tej okolicy w 1946 roku za sprawą akcji „Wisła”.

Cerkiew św. Michała Archanioła w PrzemkowieWnętrze cerkwi św. Michała Archanioła - królewskie wrotaDąb Chrobry

Przemków to ważny punkt na mapie Wrzosowej Krainy. 7-tysięczne miasto znajduje się na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. W okolicy wsi Piotrowice - położonej na terenie gminy Przemków – rośnie jedno z najstarszych drzew w Polsce – dąb Chrobry. Jego wiek ocenia się na około 760 lat i od 1966 roku jest pomnikiem przyrody. Niestety, w listopadzie 2014 roku historyczny dąb został podpalony, a groźny pożar gasiło aż kilkanaście jednostek straży pożarnej. Straty są poważne, ale miejmy nadzieję, że drzewo będzie żyło…

Ciekawym i zarazem tajemniczym miejscem w sąsiedztwie Przemkowa są bunkry w Wilkocinie. Do byłej bazy wojsk radzieckich jedzie się leśnymi drogami. Obok znajdują ruchome wydmy, a dookoła rosną wrzosy. Ale głównym punktem zainteresowania jest tutaj kompleks bunkrów, zajmujący ponad 8 hektarów lasu - zbudowany na początku lat 80-tych przez  wojska radzieckie jako obiekt militarny. Liczne podziemne korytarze i sale oraz dwupoziomowy schron można zwiedzać samodzielnie, ale trzeba pamiętać, że gnieżdżą się tam nietoperze.

Przemkowski Park Krajobrazowy - bunkry w Wilkocinie

W skład Przemkowskiego Parku Krajobrazowego wchodzi pięć Rezerwatów Przyrody: rezerwaty florystyczne: Torfowisko Borówki, Czarne Stawy, Buczyna Piotrowicka, Łęgi Źródliskowe okolic Przemkowa oraz rezerwat ornitologiczny Stawy Przemkowskie. Na teren rezerwatu Stawy Przemkowskie można wejść tylko za zgodą administracji parku i w obecności przewodnika. Niedaleko rezerwatu – w miejscowości Ostaszów – znajduje ekomuzeum, w którym zaczerpniemy cennych informacji na temat rezerwatu ornitologicznego i ekologicznej hodowli ryb. Przy okazji można tam zobaczyć wiele gatunków zwierząt.

Rezerwat Przyrody - Stawy Przemkowskie

Możliwość bezpośredniego spotkania z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym wschodniej części Borów Dolnośląskich dają nam tutejsze ekomuzea. W punktach ekomuzealnych prezentowana jest autentyczność miejsca i pasja mieszkańców, umiejętnie połączona z przyrodą, historią, kulturą i teraźniejszością. Turyści mogą wziąć udział m.in. w warsztatach: pszczelarskich i zielarskich, które prowadzone są w kilku miejscach na terenie Wrzosowej Krainy.

Do gminy Gromadka można dotrzeć wieloma leśnymi drogami.  Podróżując samochodem od strony Przemkowa do gminy Gromadka najlepiej jechać przez Chocianów i Wierzbową. W pobliżu szosy znajduje się unikatowy rezerwat przyrody „Torfowisko Borówki”. Borówki to także nazwa malowniczej miejscowości, położonej na skraju Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, która określana jest także mianem Wioski Darów Lasu, gdyż tutejsi mieszkańcy dobrze wiedzą jak wykorzystać dary natury. Interesującym miejscem dla turystów jest tamtejszy ogród z ziołami („Wrzosowa Chata”), który również znalazł się na liście ekomuzeów Wrzosowej Krainy. W pobliżu ekomuzeum znajduje się ścieżka przyrodnicza „Torfowisko Borówki” oraz staw z rybami. Przez wieś Borówki przebiega także szlak rowerowy.

Ekomuzeum - Wrzosowa Chata

Wioski tematyczne

Wschodnia części Borów Dolnośląskich stanowi niezaprzeczalne bogactwo przyrodnicze. Wyjątkowymi walorami przyrodniczymi wyróżnia się gmina Lubin. Znajduje się tam 18 parków krajobrazowych, rezerwat przyrody „Zimna Woda” oraz obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”. W 2013 roku w gminie Lubin został utworzony specjalny Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 - Źródliska koło Zimnej Wody, który obejmuje teren istniejącego rezerwatu „Zimna Woda” oraz jego otoczenie o powierzchni 156 hektarów. W skład rezerwatu przyrody „Zimna Woda” wchodzi m.in. kompleks wielogatunkowych lasów, który wyróżnia duża liczba starych drzew.

Ciekawą atrakcją turystyczną na terenie Wrzosowej Krainy są wioski tematyczne. Wybieramy się do niewielkiej miejscowości Lipiany w gminie Bolesławiec, która określana jest mianem Wioski Smaków. Prowadzone są tam liczne warsztaty kulinarne – w tym warsztaty cukiernicze, podczas których dzieci uczą się procesu wytwarzania pierników, począwszy od wałkowania ciasta poprzez pieczenie aż po dekorację lukrem. O tym, że Lipiany to wioska Smaków informują nas tablice z przysłowiami kulinarnymi, np. „Dobra wieść, kiedy niosą jeść” lub „Apetyt rośnie w miarę jedzenia”. W odległości 5 km od Lipian położona jest kolejna wioska tematyczna – Kraśnik Dolny, nazywany Wioską Sześciu Zbóż. Zachowały się tutaj silne tradycję związane z dożynkami. Co roku po zakończonych żniwach mieszkańcy wykonują wieńce dożynkowe, zdobywając za nie nagrody w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Stąd też prowadzona są tutaj liczne warsztaty dla dzieci i starszych. Mają one na celu zapoznanie uczestników z wyglądem zbóż, kłosów, ziaren, jak również dostarczają wiedzy na temat tego jakie produkty powstają z tych roślin.

 

loga prow lgd wk leader ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Operacja realizowana w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.